Press "Enter" to skip to content

Süt; Tanımı, Bileşimi ve Besleyiciliği (Detaylı Anlatım)

Süt, dişi memelilerin yeni doğan yavrularını beslemek için salgıladıkları porselen beyazı renkte, kendine has kokusu ve tadı olan sıvıdır. Doğum sonrasında salgılanmaya başlar ve başta tür ve cins olmak üzere farklı parametrelere bağlı olarak değişen miktarlarda ve sürede salgılanmaya devam eder. Gıda uzmanları için sütü tanımlamak gerekirse süt, yağ fazının emülsiyon halinde, proteinlerin koloidal dispersiyon halinde, laktoz ve minerallerin ise gerçek çözelti halinde bulunduğu polidispers…