Press "Enter" to skip to content

İçme Suyunun Sahip Olması Gereken Kalite Özellikleri

Her ne kadar insanlık, medeniyet yolunda önemli mesafeler kat etmiş olsa da günümüzde, Dünya’nın en büyük problemlerinden biri, nüfusun tamamının içilebilir suya erişememesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %32’si (2,5 milyar) şu an içilebilir temiz sudan mahrumdur. Bunun neticesinde, ölümler ve ciddi sağlık sorunları meydana gelmektedir. Bir suyun içilebilir olması için belli başlı özelliklere ve belli bir kaliteye sahip olması gerekir. Duyusal olarak suyun temiz ve berrak…

Gıda Kaynaklı Hastalıklar – I: Tarih ve Genel Bakış

Tarihte Gıda Kaynaklı Hastalıklar Gıdalar, sağlık ve şifa kaynağı oldukları gibi, kimi durumlarda sağlığı olumsuz etkileyebilmekte; önemli hastalık, rahatsızlık ve ölümlere neden olabilmektedir. Gıda ve sağlık ilişkisi -anlaşılabildiği ölçüde- yaklaşık 7 bin yıldır bilinen bir olgudur. M.Ö. 5000’li yıllarda bazı bitkilerin şifa almak amacıyla tüketildiği ve ticaretinin yapıldığı bilinmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler tarih boyunca hep olmuştur.  Her ne kadar elimizde yeterli veri bulunmasa…

Zayıflık, Şişmanlık ve Obezite

Obezitenin, şişmanlığın ve zayıflığın tanımlanabilmesi için öncelikle vücut için “normal” kavramının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Normal vücut yapısı, besinlerle alınan enerji ile vücudun harcadığı enerji miktarının hemen hemen eşit olduğu ve vücut yağ oranının erkeklerde %8 ile %15; kadınlarda ise %15 ile %22 arasında olduğu vücut yapısıdır. Şişmanlık ve zayıflık, genel itibariyle alınan enerji ile harcanan enerji miktarı arasındaki dengesizlik sonucunda oluşan vücut yapılarıdır. Bu…

Enerji Metabolizması – II: Vücutta Harcanan Enerji

Vücut, gerçekleştirdiği bütün faaliyetler için enerji harcamaktadır. Herhangi bir fiziksel veya zihinsel aktivite yapılmadığı anda dahi vücut belli bir miktar enerji harcamak durumundadır. Yaşamsal faaliyetler açısından bakıldığında, hücrelerin bütünlüğünün korunabilmesi bile başlı başına bir iştir ve vücut bunu sağlamak adına enerji harcamak zorundadır. Nitekim hücrenin içerisi kana oranla daha yoğundur. Basit bir fizik kuralı olarak ozmotik basınç, çok yoğun olan hücre içerisinden az yoğun olan…

Enerji Metabolizması – I: Vücutta Enerji Üretimi

Enerji metabolizmasının iki yönü bulunmaktadır. İlki besinlerden enerji üretim faaliyetlerini kapsarken; ikincisi vücutta enerji harcanan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu yazı, vücutta besinlerden enerji üretimini anlatmaktadır. Gıdaları tüketmemizin en önemli sebeplerinden biri vücuda enerji kazandırmaktır. Yenilen gıda öncelikle sindirilir; sonra ortaya çıkan yapıtaşları kana verilerek vücudun bütün hücrelerine ulaşması sağlanır. Bu yapıtaşları hücrelerde gerçekleştirilen bütün faaliyetler için kullanılır. Yapıtaşları enerji üretimi için kullanıldığında açığa çıkan enerji,…

Bütün Vitaminler; İşlevleri, Günlük İhtiyaçlar ve Zengin Gıdalar

1. A Vitamini (Retinol) A vitamini yağda eriyen vitaminlerdendir ve karaciğerde depolanabilmektedir. A vitamini bakımından zengin gıdalar; balık, ciğer, tereyağı, yumurta ile yağlı süt ve süt ürünleridir. Bununla birlikte bitkisel gıdalarda bulunan 600 kadar karotenden 50 kadarı A vitamini hükmündedir. Bu karotenoidler provitamin A olarak adlandırılır ve karaciğer ile ince bağırsakta enzim etkisiyle yapılarına 1 mol su alarak A vitaminine dönüştürülmektedirler. Eşdeğerlik bakımından karotenlerin 6-12…

Bütün Mineraller; İşlevleri, Günlük İhtiyaçlar ve Zengin Gıdalar

Mineraller, gıdaların içerisinde çok düşük miktarlarda bulunmasına rağmen sağlık açısından son derece önemli bileşenlerdir. Mineraller vücutta üretilemezler ve bu yüzden dışarıdan gıdalarla alınması zorunludur. Hemen hemen her mineralin vücutta farklı işlevleri ve görevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla eksikliklerinde de çok farklı rahatsızlıklar ve hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan her mineralin ayrı incelenmesi faydalı olacaktır. 1. Kalsiyum (Ca) Sağlıklı yetişkin bir bireyin vücudunda 1,2 – 1,5 kg kadar…

Yağlar; Vücuttaki Görevleri, Günlük İhtiyaç ve Kolesterol

Yağların Vücuttaki Görev ve İşlevleri 1. Yağ ve yağ benzeri maddeler vücudun yapıtaşlarındandır. 2. Yağlar, vücudun enerji depolarıdır. Vücuda alınan fazla kalori yağ şeklinde depolanmaktadır. Kalori ihtiyacında depolanan yağlar kullanılarak enerji sağlanmaktadır. 3. Yağlar vücutta ısı izolasyonunu sağlar; soğuğa karşı vücudu korur. 4. Deri altındaki yağ dokusu vücudu darbelere karşı korur, organları saran yağ dokusu ise organları ani fiziksel etkilere karşı korumaktadır. 5. A, D, E ve K vitaminleri yağda…

Proteinler; Vücuttaki Görevleri, Kalitesi ve Günlük İhtiyaç

Proteinlerin Vücuttaki Görev ve İşlevleri 1. Canlıların en küçük yaşam birimi olan hücrenin yapıtaşlarıdır. 2. Vücut dokularının yapısında yer alırlar, dokuların onarımında kullanılırlar. 3. Enzimlerin tamamının ve çoğu hormonun yapısında protein bulunmaktadır. 4. Proteinlerin vücutta taşıma ve depolama işlevleri bulunmaktadır. Hemoglobin ve miyoglobin oksijen taşırken, transferrin kanda demir taşımaktadır. Karaciğer demirin depolanmasını sağlamaktadır. 5. Proteinler bağışıklık sisteminin önemli bir elemanıdır. Vücuda giren yabancı maddelere karşı üretilen antikorlar proteinden oluşmaktadır. 6. Vücuda…