Press "Enter" to skip to content

Gıdalarda Su Aktivitesi; Tanımı, Önemi ve Etkisi

Tanım olarak gıdalarda su aktivitesi; gıdanın içerisinde bulunan suyun buhar basıncının, aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına oranıdır ve simgesi aw’dir. Teorik olarak su aktivitesi değeri 0 ile 1 arasındadır; ancak gıdalarda su aktivitesi 0,1 ile 0,99 değerleri arasında değişir. Oran ifade ettiği için, su aktivitesinin birimi yoktur. aw= P/P0 P: Gıdanın içindeki suyun buhar basıncı, P0: Saf suyun buhar basıncı Bir gıdanın su aktivitesi,…

Karamuk (Berberis crataegina DC.); Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Karamuk, Berberis cinsi Dünya’da kuzey ılıman bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu bölgesi, orta ve güney Avrupa’nın birçok bölgesi ve Pakistan’ın kuzey bölgesi de dahil olmak üzere Güney Asya’da yayılış gösteren çalı formunda bir bitkidir. Bununla birlikle Dünya üzerinde yaklaşık 500 farklı türü bulunduğu bildirilmektedir.  Bu cinsin Türkiye genelinde dört türü doğal olarak bulunmakta olup bunlar Berberis vulgaris, Berberis integerrima, Berberis crataegina, Berberis cretica olarak bildirilmektedir.…

Bilim insanı, Ârif ve Âlim kimlere denir, aralarındaki fark nedir?

Bilim insanı, kendisine edindiği amaç uğruna içine doğmuş olduğu âlemi anlamak için çalışan insandır. Bu amaç, sahip olduğu inançtan da doğabilir, tamamen insani içgüdüsünden de. Bilim insanının sahip olduğu amacın kaynağı başka bir yazının konusu olsun.  Netice itibari ile bilim insanı belirli araştırma metotları ile bir durumun veya bir nesnenin aslını araştırır ve hakikate ulaşmayı hedefler. Şuana dek bilim insanlarında gördüğüm en belirgin özellik müthiş…

Gıda ve Beslenmede Yenilikçi Yaklaşımlar

İnsanoğlunun “Beslenme ve Gıda” anlayışında tarih boyunca üç önemli kırılma anı mevcuttur. İlki ateşin keşfidir ki, insanoğluna yiyeceklerini ateşte pişirme imkanı tanımıştır ve o zaman için önemli bir devrimdir. İkincisi, Neolitik Dönem’de tarımın keşfidir. Tarım ile insanoğlu tüketebileceğinden daha fazla miktarda gıda üretebilme kabiliyetine sahip olmuştur. Böylelikle, göreceli olarak gıdayı temin etme konusunda bir nebze olsun rahatlığa erişmiştir. Sanayi Devrimi ise üçüncü önemli kırılma anıdır.…

Kızamık Meyvesi (Berberis vulgaris) Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Berberidaceae familyasına ait olan Kızamık (Berberis vulgaris) 1-3 m boylarında bodur ve çalı formunda bir bitkidir ve Dünyada bulunduğu 5-6 ülkeden biri Türkiye’dir. Son yıllarda birçok hastalığın meydana geldikten sonra tedavi edilmesinden ziyade hastalıklara yakalanmamak amaçlı uygulamalar öne çıkmaktadır. Bunu başarmanın yollarından biri de hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, hastalıklara sebep olan etkenleri minimize eden ya da tamamen ortadan kaldıran besin maddelerinin/bileşenlerinin vücuda alınmasıdır. Bu…

Kara Kuşburnu ‘nun (Rosa pimpinellifolia L.) Sağlığa Faydaları

Kara Kuşburnu, Rosa familyasına ait sağlık açısından son derece faydalı yabani bir meyvedir. Rengi mor-siyah olup, bildiğimiz sivrimsi oval kuşburnuya nazaran tombuldur. Kuşburnu, insan sağlığı için elzem olan doğal antioksidanlar, mineraller, C vitamini gibi birçok bileşeni fazlasıyla içermektedir. Örneğin, 100 gram kuşburnu ile bir sandık portakalın aynı değerde C vitamini içeriğine sahip olduğu bildirilmektedir. Bu nedenlerden dolayı kuşburnu meyvesi, birtakım hastalıklara karşı önleyici bir besin…

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’a (GDO) Genel Bakış

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, esas itibari ile “insanoğlunun yaklaşık 150 yıllık genetik çalışmalarının kazandırmış olduğu en önemli kabiliyetin ürünleridir” denilse, mübalağa edilmiş olmaz. Canlıların sahip oldukları karakteristik özelliklerin, onların genlerinde kodlandığını Gregor Mendel (1822-1884)‘in çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 150 yıl önce keşfetmeye başladık.  Bununla birlikte insanoğlu, karakterin atadan oğula geçtiğini çok uzun bir zamandır biliyor ve bunu uyguluyordu. Örneğin tarımda, köpek veya at yetiştiriciliğinde damızlık kullanımı, 10…

Yabani (Ekşi) Elma (Malus sylvestris); Özellikleri ve Faydaları

Yabani (ekşi) elma genellikle dağ yamaçlarında ve kırsal arazilerde kendiliğinden ve doğal olarak yetişen bir elma çeşididir. Yabani elma, ortalama 3 cm çapında, beyaz etli, güzel kokulu ve aromalı, sarı veya kırmızı renkli bir meyve olup yetiştiği yörelerde genellikle çaya katılmak sureti ile (limon yerine) tüketilen bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Rosaceae familyasından Malus communis L. cinsine ait olan elmalar genel olarak; % 85 su,…

Besin Mayası (Nutritional Yeast); Bileşimi, Özellikleri ve Faydaları

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen “besin mayası”, esasen ekmek ve bira mayası olarak da kullanılan Saccharomyces cerevisiae türü mayaların çoğaltılıp, durultulup, kurutulduktan sonra da ısıl işlemle inaktif hale getirmesi ile üretilen yeni nesil ticari ürünlerdir. Yani ürün, tamamıyla maya hücrelerinin kurutulmuş halidir. Bu tür mayalar, B grubu vitaminleri çok yüksek miktarda üretebilme kabiliyetine sahiptir. Besin mayaları, ticari ürün olarak dünya genelinde “nutritional yeast” veya…