Press "Enter" to skip to content

Güz Yemişi Meyvesi; Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Güz yemişi (Elaeagnus umbellata Thunb.), son zamanlarda yabani meyveler içinde en çok dikkat çeken türler arasında yer almaktadır.  Güz yemişi bitkisi Elaeagnaceae ailesine ait çalı formunda bir bitki olup, meyveleri ülkemizde “Japon iğdesi”, “kutsal zeytin” ya da “güz zeytini” olarak da anılmaktadır. İngilizcesi “autumn olive”, yani güz zeytinidir; kuvvetle muhtemel ki meyvenin adı, İngilizce’den dilimize geçmiştir. Yaprak döken güz yemişi bitkisi giderek artan yoğunlukta yaprak…

Sütte Asitlik; Tanımı, Önemi, Etkisi ve Belirleme Yöntemleri

Sütün çok hafif asidik karakterde bir gıda olduğu söylenebilir. Bu asidik karakter başlıca, sütün doğal yapısında bulunan proteinler (kazein, albumin ve globulinler), fosfatlar,  sitrik asit gibi organik asitler ve karbondioksit gazından kaynaklanır. Bu asitliğe “sütün doğal asitliği” denilmektedir. Sütün doğal asitliği, sütün yapısında doğal olarak bulunan bileşenlere bağlı olduğu için bileşenlerin miktarında veya oranındaki değişim, sütün doğal asitliğinde de değişime neden olur. Örneğin protein oranı…

Sucuk Üretiminde Lactobacillus plantarum Kullanımının Avantajları

Kuru fermente bir sosis çeşidi olan sucuk, geleneksel ve endüstriyel olmak üzere iki farklı şekilde üretilmektedir. Geleneksel üretim genellikle küçük ölçekli işletmelerde starter kültür kullanılmadan gerçekleştirilmekte ve sucuklar doğal koşullarda olgunlaştırılmaktadır. Endüstriyel üretimde ise kontrollü bir fermantasyon için starter kültürler kullanılmakta, fermantasyon ve kurutma işlemleri için sıcaklık, hava akımı ve nispi rutubeti otomatik olarak kontrol edilebilen klima ünitelerinden yararlanılmaktadır. Fermantasyon ve kurutma ana işlem basamakları…

Hünnap Meyvesi; Genel Bilgiler, Bileşimi ve Sağlığa Faydaları

Hünnap meyvesi, yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe sahiptir. Literatürdeki adı Zizyphus jujuba Mill.’dir. Hünnap’ın halk arasında bilinen diğer adları “Çin hurması” ve “kırmızı hurma’dır.  Çin’de ise “hayat meyvesi” ve “ölümsüzlük meyvesi” olarak bilinmektedir. Rhamnaceae (cehrigiller) familyasına ait olduğu bilinen hünnap, genellikle tropikal ve subtropikal iklimlerde yaygın olarak yetişebilen ılıman iklim bitkisidir. Anavatanı başta Çin olmak üzere Doğu Asya’dır. Hünnap ağacı 8 ila 10 metreye kadar…

Sütün Duyusal Özellikleri; Renk, Tat, Yapı ve Etkileyen Faktörler

Sütün duyusal özellikleri, sütün insan duyuları ile hissedilebilen özellikleridir. Sütün özelliklerinin kesin bir şekilde belirlenebilmesi için her ne kadar enstrümantal analizlere ihtiyaç olsa da sütün duyusal analizi de uzmanı için önemli işaretler sunmaktadır. Sütün duyusal özellikleri renk, tat ve koku ve kıvam ve yapı olarak ele alınmıştır. Sütün doğal halindeki özellikleri ile bu özelliklerin hangi durumlarda doğallıktan saptıkları incelenmiştir. 1. Renk Sütün rengi “porselen beyazı”…

Süt; Tanımı, Bileşimi ve Besleyiciliği (Detaylı Anlatım)

Süt, dişi memelilerin yeni doğan yavrularını beslemek için salgıladıkları porselen beyazı renkte, kendine has kokusu ve tadı olan sıvıdır. Doğum sonrasında salgılanmaya başlar ve başta tür ve cins olmak üzere farklı parametrelere bağlı olarak değişen miktarlarda ve sürede salgılanmaya devam eder. Gıda uzmanları için sütü tanımlamak gerekirse süt, yağ fazının emülsiyon halinde, proteinlerin koloidal dispersiyon halinde, laktoz ve minerallerin ise gerçek çözelti halinde bulunduğu polidispers…

Çiğ Sütte Bulunan Mikroorganizmalar; Türler, Etkileri ve Önemi

Süt mikrobiyolojisi, geniş bir deryadır ve bir-iki paragrafla anlatılamayacak kadar kapsamlıdır. Sadece laktik asit bakterileri ile ilgili 1000 sayfalık bir kitabın bulunduğunu belirtmek isterim. Ancak, sadece fikir sahibi olunabilmesi açısından kısaca anlatmaya çalışacağım. Sütü çiğ tüketememizin yegâne sebebi mikroorganizmalardır. Hakeza, sütü soğukta muhafaza etme zorunluluğumuzun sebebi de yine mikroorganizmalardır. Çiğ süt gerek besin maddeleri açısından, gerekse pH, su aktivitesi ve oksijen varlığı gibi ortam özellikleri…

Gıdalarda Su Aktivitesi; Tanımı, Önemi ve Etkisi (Detaylı Anlatım)

Tanım olarak gıdalarda su aktivitesi; gıdanın içerisinde bulunan suyun buhar basıncının, aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına oranıdır ve simgesi aw’dir. Teorik olarak su aktivitesi değeri 0 ile 1 arasındadır; ancak gıdalarda su aktivitesi 0,1 ile 0,99 değerleri arasında değişir. Oran ifade ettiği için, su aktivitesinin birimi yoktur. aw= P/P0 P: Gıdanın içindeki suyun buhar basıncı, P0: Saf suyun buhar basıncı Bir gıdanın su aktivitesi,…

Karamuk (Berberis crataegina DC.); Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Karamuk, Dünya’da kuzey ılıman bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu bölgesi, orta ve güney Avrupa’nın birçok bölgesi ve Pakistan’ın kuzey bölgesi de dahil olmak üzere Güney Asya’da yayılış gösteren çalı formunda Berberis cinsi bir bitkidir. Bununla birlikle Dünya üzerinde yaklaşık 500 farklı türü bulunduğu bildirilmektedir.  Bu cinsin Türkiye genelinde dört türü doğal olarak bulunmakta olup bunlar Berberis vulgaris, Berberis integerrima, Berberis crataegina, Berberis cretica olarak bildirilmektedir.…