Press "Enter" to skip to content

Gıda Kaynaklı Hastalıklar – I: Tarih ve Genel Bakış

Tarihte Gıda Kaynaklı Hastalıklar Gıdalar, sağlık ve şifa kaynağı oldukları gibi, kimi durumlarda sağlığı olumsuz etkileyebilmekte; önemli hastalık, rahatsızlık ve ölümlere neden olabilmektedir. Gıda ve sağlık ilişkisi -anlaşılabildiği ölçüde- yaklaşık 7 bin yıldır bilinen bir olgudur. M.Ö. 5000’li yıllarda bazı bitkilerin şifa almak amacıyla tüketildiği ve ticaretinin yapıldığı bilinmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler tarih boyunca hep olmuştur.  Her ne kadar elimizde yeterli veri bulunmasa…