Press "Enter" to skip to content

Bilim insanı, Ârif ve Âlim kimlere denir, aralarındaki fark nedir?

Bilim insanı, kendisine edindiği amaç uğruna içine doğmuş olduğu âlemi anlamak için çalışan insandır. Bu amaç, sahip olduğu inançtan da doğabilir, tamamen insani içgüdüsünden de. Bilim insanının sahip olduğu amacın kaynağı başka bir yazının konusu olsun.  Netice itibari ile bilim insanı belirli araştırma metotları ile bir durumun veya bir nesnenin aslını araştırır ve hakikate ulaşmayı hedefler. Şuana dek bilim insanlarında gördüğüm en belirgin özellik müthiş…