Press "Enter" to skip to content

Gıda ve Sağlık

Water Activity in Foods; Definition and Effects on Microbial Activities

By definition, water activity in foods; is the ratio of the vapor pressure of the water in the food to the vapor pressure of pure water at the same temperature and its symbol is aw. Theoretically, the water activity value is between 0 and 1; however, water activity in foods varies between 0.1 and 0.99. Water activity has no units because it expresses a ratio.…

Gıdalarda Su Aktivitesi; Tanımı, Önemi ve Etkisi

Tanım olarak gıdalarda su aktivitesi; gıdanın içerisinde bulunan suyun buhar basıncının, aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına oranıdır ve simgesi aw’dir. Teorik olarak su aktivitesi değeri 0 ile 1 arasındadır; ancak gıdalarda su aktivitesi 0,1 ile 0,99 değerleri arasında değişir. Oran ifade ettiği için, su aktivitesinin birimi yoktur. aw= P/P0 P: Gıdanın içindeki suyun buhar basıncı, P0: Saf suyun buhar basıncı Bir gıdanın su aktivitesi,…

Karamuk (Berberis crataegina DC.); Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Karamuk, Berberis cinsi Dünya’da kuzey ılıman bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu bölgesi, orta ve güney Avrupa’nın birçok bölgesi ve Pakistan’ın kuzey bölgesi de dahil olmak üzere Güney Asya’da yayılış gösteren çalı formunda bir bitkidir. Bununla birlikle Dünya üzerinde yaklaşık 500 farklı türü bulunduğu bildirilmektedir.  Bu cinsin Türkiye genelinde dört türü doğal olarak bulunmakta olup bunlar Berberis vulgaris, Berberis integerrima, Berberis crataegina, Berberis cretica olarak bildirilmektedir.…

Rosehip Juice Recipe

Rosehip, as it is known, is one of the most important sources of vitamin C (for information about vitamin C see All vitamins; Functions, Daily Needs and Rich Foods). Another feature of rosehip is that it is not cultivated and does not contain pesticides and preservatives, as it is a wild fruit. Therefore, rosehip is a very healthy wild fruit that should be consumed by…

Who are Scientists, Wises and Scholars, What is the difference?

A scientist is a person who works to understand the world he was born into for the sake of his own purpose. This purpose may arise from his belief or from his purely human instinct. Let the source of the scientist’s purpose be the subject of another article. As a result, the scientist investigates the origin of a situation or an object with certain research…

Bilim insanı, Ârif ve Âlim kimlere denir, aralarındaki fark nedir?

Bilim insanı, kendisine edindiği amaç uğruna içine doğmuş olduğu âlemi anlamak için çalışan insandır. Bu amaç, sahip olduğu inançtan da doğabilir, tamamen insani içgüdüsünden de. Bilim insanının sahip olduğu amacın kaynağı başka bir yazının konusu olsun.  Netice itibari ile bilim insanı belirli araştırma metotları ile bir durumun veya bir nesnenin aslını araştırır ve hakikate ulaşmayı hedefler. Şuana dek bilim insanlarında gördüğüm en belirgin özellik müthiş…

Stuffed Peppers (Biber Dolması) Recipe

Stuffed Peppers is one of the most well-known and favorite dishes of Turkish Cuisine. It is also very practical and easy to make. There are many different types of stuffed peppers. This recipe is for stuffed peppers with minced meat served hot. With this recipe, you can prepare stuffed peppers for 5 people in about 1 hour. Ingredients for the sauce Directions Step 1: Wash…

Ezogelin Soup (Ezo The Bride Soup) Recipe

Ezogelin Soup is one of Turkey’s best known and most admired soups. Besides being very tasty and nutritious, it is a very practical and easy-to-make soup. Ezogelin means “Ezo the bride” in Turkish. You can prepare the ezogelin soup for 6 people in approximately 45 minutes. Ingredients • 2 1/2 cups red lentils, • 3 tablespoons rice, • 2 tablespoons bulgur, (see what is bulgur?)…

Karnıyarık Recipe

Karnıyarık is one of the most authentic dishes of Turkish Cuisine. It is quite tasty and satisfying. With this recipe, a 6-person karnıyarık can be prepared in about 70 minutes. Karnıyarık Ingredients • 6 small eggplants, • 3 green chili peppers, For the minced meat mix; • 300 grams minced meat, • 1 large onion or 2 medium onions, • 2 green chili peppers, •…