Press "Enter" to skip to content

Hakkında

Bu web sitesi, gıda alanında çalışan bir bilim insanının kitap yazma fikrinin genişletilmiş halidir. Günümüzde kitap okuma alışkanlığının giderek azaldığı ve bilginin ekseriyetle internet üzerinden sağlandığı göz önünde bulundurularak, web sitesi hazırlama fikrinin daha makul olacağı kararına varılmıştır. Bu şekilde daha fazla bilgi daha fazla okura ulaştırılabilir.

Gıda, beslenme ve sağlık ilişkisi üzerine bilgi sahibi olmak isteyenlere ve bu konularda çalışanlara faydalı olmasını temenni ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AKGÜL

0 458 211 11 77-1668

Bayburt Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Dede Korkut Kampüsü
69000
Merkez/BAYBURT