Press "Enter" to skip to content

Çiğ Sütte Bulunan Mikroorganizmalar; Türler, Etkileri ve Önemi

Süt mikrobiyolojisi, geniş bir deryadır ve bir-iki paragrafla anlatılamayacak kadar kapsamlıdır. Sadece laktik asit bakterileri ile ilgili 1000 sayfalık bir kitabın bulunduğunu belirtmek isterim. Ancak, sadece fikir sahibi olunabilmesi açısından kısaca anlatmaya çalışacağım. Sütü çiğ tüketememizin yegâne sebebi mikroorganizmalardır. Hakeza, sütü soğukta muhafaza etme zorunluluğumuzun sebebi de yine mikroorganizmalardır. Çiğ süt gerek besin maddeleri açısından, gerekse pH, su aktivitesi ve oksijen varlığı gibi ortam özellikleri…