Press "Enter" to skip to content

İçme Suyunun Sahip Olması Gereken Kalite Özellikleri

Her ne kadar insanlık, medeniyet yolunda önemli mesafeler kat etmiş olsa da günümüzde, Dünya’nın en büyük problemlerinden biri, nüfusun tamamının içilebilir suya erişememesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık %32’si (2,5 milyar) şu an içilebilir temiz sudan mahrumdur. Bunun neticesinde, ölümler ve ciddi sağlık sorunları meydana gelmektedir. Bir suyun içilebilir olması için belli başlı özelliklere ve belli bir kaliteye sahip olması gerekir. Duyusal olarak suyun temiz ve berrak…