Press "Enter" to skip to content

Laktik Asit Bakterileri; Tanım, Sınıflandırma ve Karakteristikler

Geçen yaklaşık 150 yıllık süreçte Laktik asit bakterileri üzerine 30.000’e yakın SCI kapsamında bilimsel yayın kaleme alınmış olup, bu yayınların 2.100 kadarının sadece 2019 yılına ait olduğu bildirilmektedir. Bugün hala binlerce bilim insanın konu üzerinde yoğun olarak çalıştığı ve çok önemli keşiflerin yapıldığı; dünyada laktik asit bakterilerinin temelini oluşturduğu starter kültür pazarının milyar dolarlar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, laktik asit bakterilerinin ne derece önemli…