Press "Enter" to skip to content

Türk Toplumu, Gıda Endüstrisine Neden Güvenemiyor?

Esasında, bu sorunun temelde iki nedeni bulunmakta. İlki, denetim ve kural koyma mekanizmasının yeterince etkin olmaması. İkincisi ise, para kazanmak uğruna toplum sağlığını ve inanç kurallarını önemsemeyenlerin sayısı hiç de az değil. Ben ikincisine değinmeyeceğim. İlk problem çözüldüğü takdirde ikinci neden de doğal olarak ortadan kalkacaktır. Ülkemizde ne yazık ki, gıda endüstrisinin denetimi hala etkin ve işlevsel değil. Bunun başlıca nedeni “gıdanın” tam olarak nerede…