Press "Enter" to skip to content

Enerji Metabolizması – II: Vücutta Harcanan Enerji

Vücut, gerçekleştirdiği bütün faaliyetler için enerji harcamaktadır. Herhangi bir fiziksel veya zihinsel aktivite yapılmadığı anda dahi vücut belli bir miktar enerji harcamak durumundadır. Yaşamsal faaliyetler açısından bakıldığında, hücrelerin bütünlüğünün korunabilmesi bile başlı başına bir iştir ve vücut bunu sağlamak adına enerji harcamak zorundadır. Nitekim hücrenin içerisi kana oranla daha yoğundur. Basit bir fizik kuralı olarak ozmotik basınç, çok yoğun olan hücre içerisinden az yoğun olan…