Press "Enter" to skip to content

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)’a Genel Bakış

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, esas itibari ile “insanoğlunun yaklaşık 150 yıllık genetik çalışmalarının kazandırmış olduğu en önemli kabiliyetin ürünleridir” denilse, mübalağa edilmiş olmaz. Canlıların sahip oldukları karakteristik özelliklerin, onların genlerinde kodlandığını Gregor Mendel (1822-1884)‘in çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 150 yıl önce keşfetmeye başladık.  Bununla birlikte insanoğlu, karakterin atadan oğula geçtiğini çok uzun bir zamandır biliyor ve bunu uyguluyordu. Örneğin tarımda, köpek veya at yetiştiriciliğinde damızlık kullanımı, 10…