Press "Enter" to skip to content

Ekzopolisakkaritler (EPS); Tanımı, Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Biyopolimerler, bir canlı tarafından üretilebilen veya biyolojik olarak parçalanabilen polimerler olarak tanımlanmaktadır. Ekzopolisakkaritler (EPS), adından anlaşılacağı üzere, hücre dışına salgılanan polisakkarit (karbonhidrat) yapıdaki biyopolimerlerdir. Canlıların ancak bir kısmı ekzopolisakkarit üretebilme kabiliyetine sahiptir. Ekzopolisakkaritler, mikroorganizma hücresinin içerisinde üretilip dışarısına salgılanan yapışkanımsı “bir yün yumağı” gibi hayal edilebilir. Salgılanan bu yapı, mikroorganizmayı kurumaya karşı korunma, yüksek basınca dayanma, diğer mikroorganizmaların saldırılarından korunma, antibiyotik veya toksinlerden korunma ve…