Press "Enter" to skip to content

Gıda ve Beslenmede Yenilikçi Yaklaşımlar

İnsanoğlunun “Beslenme ve Gıda” anlayışında tarih boyunca üç önemli kırılma anı mevcuttur. İlki ateşin keşfidir ki, insanoğluna yiyeceklerini ateşte pişirme imkanı tanımıştır ve o zaman için önemli bir devrimdir. İkincisi, Neolitik Dönem’de tarımın keşfidir. Tarım ile insanoğlu tüketebileceğinden daha fazla miktarda gıda üretebilme kabiliyetine sahip olmuştur. Böylelikle, göreceli olarak gıdayı temin etme konusunda bir nebze olsun rahatlığa erişmiştir. Sanayi Devrimi ise üçüncü önemli kırılma anıdır.…