Press "Enter" to skip to content

Besin Mayası (Nutritional Yeast); Bileşimi, Özellikleri ve Faydaları

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen “besin mayası”, esasen ekmek ve bira mayası olarak da kullanılan Saccharomyces cerevisiae türü mayaların çoğaltılıp, durultulup, kurutulduktan sonra da ısıl işlemle inaktif hale getirmesi ile üretilen yeni nesil ticari ürünlerdir. Yani ürün, tamamıyla maya hücrelerinin kurutulmuş halidir. Bu tür mayalar, B grubu vitaminleri çok yüksek miktarda üretebilme kabiliyetine sahiptir. Besin mayaları, ticari ürün olarak dünya genelinde “nutritional yeast” veya…