Press "Enter" to skip to content

Barberries (Berberis vulgaris); Overview and Health Benefits

Barberries (Berberis vulgaris) belong to the family of Berberidaceae. It is a shrub-shaped plant with a height of 1-3 m and Turkey is one of the 5-6 countries in the world where it grows. In recent years, instead of treating many diseases after they occur, practices to prevent diseases have come to the fore. One of the ways to achieve this is to take nutrients/components…

Kızamık Meyvesi (Berberis vulgaris) Özellikleri ve Sağlığa Faydaları

Berberidaceae familyasına ait olan Kızamık (Berberis vulgaris) 1-3 m boylarında bodur ve çalı formunda bir bitkidir ve Dünyada bulunduğu 5-6 ülkeden biri Türkiye’dir. Son yıllarda birçok hastalığın meydana geldikten sonra tedavi edilmesinden ziyade hastalıklara yakalanmamak amaçlı uygulamalar öne çıkmaktadır. Bunu başarmanın yollarından biri de hastalıklara karşı vücudun direncini artıran, hastalıklara sebep olan etkenleri minimize eden ya da tamamen ortadan kaldıran besin maddelerinin/bileşenlerinin vücuda alınmasıdır. Bu…